3 март 2017г.

06/03/2017

На 3 март учениците от секция "Гражданското общество и ние" по проект "Твоят час" поднесоха цветя на паметника на Никола Симов и посетиха изложба в музея.

Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.