Денят на Земята в СУУУС "Свети Иван Рилски" гр.Търговище

23/04/2021

Денят на Земята в СУУУС "Свети Иван Рилски" гр.Търговище
"В крайна сметка ще съхраним само онова,което обичаме,ще обичаме само това,което разбираме и ще разберем само това,което сме научили" Баба Диоум
На 22 април ежегодно се отбелязва Денят на Земята. За пръв път той е отбелязан на 22 април 1970 година за да подчертае необходимостта от опазване на природните ресурси на планетата. В Деня на Земята, година след година, възникват много нови въпроси:за климатичните промени, за унищожаването на екосистемите, за замърсяването на водата и почвата,за застрашените животински и растителни видове, за изчерпването на невъзобновяемите ресурси.
Многобройни бяха проявите, посветени на Деня на Земята в СУУУС "Свети Иван Рилски" в гр.Търговище през цялата седмица. С творчески ентусиазъм ,подпомогнати от своите учители,учениците оформиха кът от постери, посветени на празника. Всички ученици се включиха в подрязването и варосването на дръвчетата в един от най-красивите училищни дворове в града. С голямо желание те се изработиха и подредиха кът с икебана-красив ансамбъл от цветове и форми. А учениците от началните класове рисуваха върху асфалт. Посланието на техните рисунки беше:"Пази Земята-тя е твоят дом!" Интерес у всички предизвика презентацията на тема:"Земята-нашият единствен дом". Дом, в който ежедневно усещаме чудесата на природата, наслаждаваме се на нейните богатства и красота. Земята и нейната природа са най-уютният, изпълнен с любов дом. Нашият дом!
Н.Ботева
главен учител

Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.