Всички чуват щастието!

26/01/2017

Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски” отбеляза 3 декември – Международен ден за солидарност с проблемите на хората с увреждания.Това е ден, в който се засилва дискусията по темата за свободния и независим живот на хората с увреждания, за тяхното пълноправно участие в обществото. На този ден ние си подаваме ръка в знак на солидарност, защото общото между нас е повече от различието ни. Хората с увреждания заслужават това.
Гости на нашето тържество бяха д-р Дарин Димитров-кмет на община Търговище, г-жа Хатидже Алиева-председател на Общински съвет гр.Търговище, представители на Община Търговище, родители, членове на Обществения съвет в СУУУС „Свети Иван Рилски”.
Д-р Дарин Димитров поздрави учениците и педагогическия колектив с Международния ден за солидарност с проблемите на хората с увреждания, като пожела здраве, успехи и много бъдещи творчески изяви.
Чрез стихотворението „Песен на надеждата” от Недялко Йорданов, Анета Росева от ХІІ клас заяви „Аз вярвам, аз мога, аз зная ” . Думи които доказват възможностите, талантите на нашите ученици, които представиха на тържеството. Нашите ученици изпълниха съвременен вариант на „Хей ръчички” с жест и мимика, представиха драматизация по „Сливи за смет”, танцуваха модерни танци „Тока тока”. Група ученици от VІІ и VІІІ клас взривиха публиката с песента „Пред Бога раждаме се равни”, доказваща , че чрез своята творческа изява децата с увреден слух се чувстват пълноценни в съвременното общество.
Нашите приятели от балет „Вега“ с художествен ръководител Мариянна Савова, група ученици от III ОУ „П.Р.Славейков“ с художествен ръководител Донка Тотева, Вероника Деанова от ОДК с ръководител Лидия Русева поздравиха всички присъстващи със своите прекрасни изпълнеия.
Директорът на Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски” –гр. Търговище, г-н Росен Милачков, в своето изказване сподели: „Сърдечно благодаря, че бяхме високо оценени от ръководството на община Търговище, на родителите, които винаги са рамо до рамо в общата работа с децата с увреждания . Хората с увреждания имат своите способности, само трябва да им се даде шанс да ги развием. На територията на нашето училище и на нашата община тези възможности се дават и ние се чувстваме щастливи.”
Защото всички еднакво чуват щастието!

Полина Тодорова
ЗДУД

Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.